کابل مقاوم حریق ال ال تی LLT

کابل مقاوم حریق LLT FR215

کابل مقاوم حریق LLT FR215


کابل مقاوم در برابر حریق سایز 1.5 * 2 - تست و تایید شده در شرایط آزمون شعله با دمای 850 درجه سانیگراد ضربه مکانیکی و اسپری آب به مدت 1 ساعت - دارای تاییدیه آزمایشگاه LPCB انگلستان و سازمان آتش نشانی

کابل مقاوم حریق LLT FR315

کابل مقاوم حریق LLT FR315


کابل مقاوم در برابر حریق سایز 1.5 * 3 - تست و تایید شده در شرایط آزمون شعله با دمای 850 درجه سانیگراد ضربه مکانیکی و اسپری آب به مدت 1 ساعت - دارای تاییدیه آزمایشگاه LPCB انگلستان و سازمان آتش نشانی