کارخانه رنگ سازی شبرنگ

کارخانه رنگ سازی شبرنگ


طراحی سیستم اعلام حریق - اطفاء حریق آب و کف - خروج اضطراری و فایر اکشن پلن 

سیستم اعلام حریق متعارف صنعتی - دتکتور شعله و بیم

سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر و کف ساز

برج باغ 43 واحدی نیاوران

برج باغ 43 واحدی نیاوران


مجتمع برج باغ  43 واحدی در نیاوران

مشاوره و اخذ تاییدیه از آتش نشانی تهران

تامین تجهیزات اعلام حریق شامل 2 کنترل پنل 16 زون و 450 قطعه متعارف

اسپرینکلر و متعلقات اطفاء حریق

خاموش کننده های آتش نشانی

علایم خروج اضطراری

ایران خودرو دیزل - گواه

ایران خودرو دیزل - گواه


طراحی و تامین تجهیزات سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر سایت تعمیرگاهی شرکت گواه وابسته به ایران خودرو دیزل

تجهیزات شامل 4 کنترل پنل آدرس پذیر و 500 قطعه متعارف و آدرس پذیر

درب های مقاوم در برابر حریق

اسپرینکلر و تجهیزات اطفاء حریق 

مجتمع 160 واحدی ستاری

مجتمع 160 واحدی ستاری


مجتمع برج باغ  160 واحدی در بزرگراه ستاری

مشاوره و اخذ تاییدیه از آتش نشانی تهران

تامین تجهیزات اعلام حریق شامل 4 کنترل پنل 16 زون و 1300 قطعه متعارف

اسپرینکلر و متعلقات اطفاء حریق

خاموش کننده های آتش نشانی

برج باران

برج باران


برج باران واقع در منطقه اوین تهران

مشاوره و اخذ تاییدیه از سازمان آتشنشانی تهران

تامین تجهیزات اعلام و اطفاء حریق شامل 2 کنترل پنل 16 زون و 600 قطعه متعارف

اسپرینکلر و متعلقات سیستم اطفاء حریق

خاموش کننده های آتش نشانی

درب مقاوم در برابر حریق

علایم ایمنی و خروج اضطراری

برج استاد نظری

برج استاد نظری


برج باغ استاد نظری واقع در منطقه پونک تهران

مشاوره و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی

تامین تجهیزات اعلام و اطفاء حریق شامل 4 کنترل پنل متعارف و 500 قطعه 

اسپرینکلر و متعلقات اطفاء حریق

لبنیات هراز

لبنیات هراز


انبار مرکزی شرکت لبنیات هراز واقع در تهران

مشاوره و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی تهران

مجتمع VIP

مجتمع VIP


برج باغ VIP واقع در منطقه درکه تهران

تامین تجهیزات اعلام و اطفاء حریق شامل کنترل پنل 24 زون و 500 قطعه 

اسپرینکلر و متعلقات اطفاء حریق

خاموش کننده های آتش نشانی

علایم ایمنی و خروج اضطراری

فن آوری اطلاعات شهرداری تهران

فن آوری اطلاعات شهرداری تهران


طراحی و تامین تجهیزات اعلام حریق ساختمان فن آوری اطلاعات شهرداری تهران واقع در میدان ولیعصر تهران

بیمارستان آراد

بیمارستان آراد


مشاوره ایمنی و آتش نشانی بیمارستان آراد واقع در خیابان سمیه تهران