نشت یاب گاز شهری متان KAB

نشت یاب گاز شهری متان KAB

نشت یاب گاز شهری متان- دارای چراغ LED نشان دهنده حالت عمکلرد عادی ، خطا و اعلام نشت گاز - آژیر داخلی 85 دسیبل هشدار دهنده فعال شدن سنسور در اثر نشت گاز - عملکرد با برق 220 ولت - دارای رله خروجی -  مورد آزمایشگاه TUV