طراحی و محاسبات سیستم های ایمنی حریق


طراحی و محاسبات سیستم های ایمنی حریق

آتش پاد پارس با در اختیار داشتن تیم مهندسی با تجربه که صدها پروژه را در حوزه ایمنی حریق طراحی نموده اند امکان انجام محاسبات الکتریکی ، هیدرویکی و سازه ای مربوط به سیستم های ایمنی حریق را دارد .  

تیم مهندسی ما مشتمل بر 2 مهندس برق ، 2 مهندس مکانیک و 2 مهندس عمران آمادگی انجام موارد زیر را براساس استاندارد ها  و آیین نامه های وزارت مسکن ، سازمان نظام مهندسی ، سازمان آتش نشانی ، NFPA ، UL ، BS ، EN ، ISO و IPS دارند :

  • محاسبات هیدرولیکی سیستم اسپرینکلر به صورت دستی و نرم افزاری
  • محاسبات هیدرولیکی سیستم اطفاء حریق گازی به صورت دستی و نرم افزاری
  • محاسبات الکتریکی سیستم های اعلام حریق هوشمند
  • محاسبات هیدرولیکی شبکه های دمنده و مکنده هوا
  • محاسبات الکتریکی سیستم های روشنایی اضطراری
  • محاسبات هیدرولیکی رینگ آب آتش نشانی
  • محاسبات بار مجاز سازه های فلزی و بتنی به صورت دستی و نرم افزاری