شارژ خاموش کننده های آتش نشانی


شارژ خاموش کننده های آتش نشانی

آتش پاد پارس در زمینه شارژ خاموش کننده های آتش نشانی هم فعالیت دارد . با بهره گیری از  کارخانه شارژ مجهز به دستگاه های پودر پر کن ، شارژ گاز دی اکسید کربن ، تست مقاومت بدنه ، رنگ آمیزی ، شتسشو ، تعمیر و بازسازی و سایر امور مربوط به محصولات فروخته شده انجام می گردد .

خدمات مربوطه جهت انواع خاموش کننده های زیر قابل انجام است :

  • خاموش کننده های پودر و گاز تحت فشار و بالن دار
  • خاموش کننده های گاز دی اکسید کربن
  • خاموش کننده های آب و گاز
  • خاموش کننده های حاوی مواد هالوژن
  • خاموش کننده های آب و کف
  • خاموش کننده های بایوورسال
  • خاموش کننده های گاز های خنثی مانند FM200 ، IG
  • خاموش کننده های مناسب جهت آشپرخانه های صنعتی