نشت یاب گاز با مانیتورینگ مرکزی سیستم مانیتورینگ مرکزی گاز دکون

کنترل پنل گاز سنج DA504

کنترل پنل گاز سنج DA504


کنترل پنل مرکزی سنجش و مانیتورینگ نشت یاب های گاز شهری و مونواکسید کربن - ظرفیت 1 تا 4 لوپ - 250 تا 1000 آدرس - دارای خروجی آژیر و رله جهت فعال کردن سیستم فن - تهویه و تخلیه

دتکتور گاز شهری DGS290

دتکتور گاز شهری DGS290


نشت یاب گاز شهری - قابل نصب بروی پنل مرکزی یا عملکرد به صورت مجزا - دارای رله خروجی - آژیر داخلی و چراغ نشانگر وضعیت دتکتور

دتکتور مونواکسید کربن DCO401

دتکتور مونواکسید کربن DCO401


نشت یاب گاز مونواکسید کربن - قابل نصب بروی پنل مرکزی یا عملکرد به صورت مجزا - دارای رله خروجی - آژیر داخلی و چراغ نشانگر وضعیت دتکتور