آموزش


آموزش

آتش پاد پارس همواره دغدغه اطلاع رسانی جهت استفاده بهینه از تجیهزات فروخته شده به مشتریان خود را دارد . به همین منظور همه ساله دوره های آموزشی مدون و طبقه بندی شده جهت مهندسین بخش طراحی ، تکنسین های نصب ، بهره برداران سیستم های ایمنی ، مدیران کارخانه ها ، مالکین واحد های مسکونی و حتی کودکان برگزار می گردد .

امور مربوط به آموزش توسط کارشناسان همکار شرکت که دانش آموخته رشته های HSE ، آتش نشانی صنعتی و آتش نشانی شهری هستند و به صورت تخصصی در امر اموزش فعالیت مینمایند انجام می گردد .

دوره های آموزش تخصصی به صورت خصوصی ( حداکثر 3 نفر در یک دوره ) و درو های آموزش عمومی به صورت گروهی ( تا 50 نفر در یک دوره ) برگزار می گردد .   

برخی از سرفصل ها آموزش عبارتند از :

  • آموزش نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق ویژه تکنسین های نصب
  • آموزش برنامه ریزی و تعریف سناریوی حریق ویژه مهندسین
  • آموزش نصب و راه اندازی سیستم های اطفاء حریق ویژه تکنیسن های لوله کش
  • آموزش ایمنی عمومی ویژه نگبان ها ، لابی من ها ، مدیران HSE و تاسیسات کارخانجات
  • آموزش ایمنی عمومی به خانواده ها
  • آموزش نحوه عملکرد در شرایط اضطراری ویژه کارکنان مدارس ، بیمارستان ها و اماکن تجمعی