اطفاء حریق جعبه و قرقره آتش نشانی آتش پاد

جعبه آتش نشانی FC01

جعبه آتش نشانی FC01


جعبه آتش نشانی سری FC01 مناسب برای قراردادن انواع شلنگ های لاستیکی و نواری تا طول 20 متر می باشد. 

امکان سفارش جعبه به صورت روکار توکار و نیمه توکار وجود دارد.

سایز ، رنگ و جهت درب طبق سفارش ساخته می شود.

امکان ساخت بدنه جعبه با ورق آهن یا استیل و درب جعبه با ورق آهن ، استیل ، چوب ، شیشه وترکیب آنها وجود دارد.

جعبه آتش نشانی FC02

جعبه آتش نشانی FC02


جعبه آتش نشانی سری FC02 مناسب برای قراردادن انواع شلنگ های لاستیکی و نواری تا طول 20 متر به همراه کپسول آتش نشانی می باشد . 

امکان سفارش جعبه به صورت روکار توکار و نیمه توکار وجود دارد.

سایز ، رنگ و جهت درب طبق سفارش ساخته می شود.

امکان ساخت بدنه جعبه با ورق آهن یا استیل و درب جعبه با ورق آهن ، استیل ، چوب ، شیشه وترکیب آنها وجود دارد.

جعبه آتش نشانی FC03

جعبه آتش نشانی FC03


جعبه آتش نشانی 2 طبقه سری FC03 مناسب برای قراردادن انواع شلنگ های لاستیکی و نواری تا طول 20 متر به همراه کپسول آتش نشانی وسایر تجهیزات آتش نشانی می باشد . 

امکان سفارش جعبه به صورت روکار توکار و نیمه توکار وجود دارد.

سایز ، رنگ و جهت درب طبق سفارش ساخته می شود.

امکان ساخت بدنه جعبه با ورق آهن یا استیل و درب جعبه با ورق آهن ، استیل ، چوب ، شیشه وترکیب آنها وجود دارد.

جعبه آتش نشانی FC04

جعبه آتش نشانی FC04


جعبه آتش نشانی زمینی سری FC04 مناسب برای قراردادن انواع شلنگ های لاستیکی و نواری تا طول 20 متر یا کپسول آتش نشانی وسایر تجهیزات آتش نشانی می باشد . 

امکان سفارش جعبه به صورت روکار توکار و نیمه توکار وجود دارد.

سایز ، رنگ و جهت درب طبق سفارش ساخته می شود.

امکان ساخت بدنه جعبه با ورق آهن یا استیل و درب جعبه با ورق آهن ، استیل ، چوب ، شیشه وترکیب آنها وجود دارد.

قرقره هوزریل FH

قرقره هوزریل FH


قرقره های آب آتش نشانی سری FH مناسب برای نصب در خارج از جعبه آتش نشانی طراحی شده اند . 

یک پکیج کامل از قرقره FH شامل 20 متر شلنگ لاستیکی فشار قوی - نازل - پایه نصب دیواری و متعلقات نصب است . 

این محصول مناسب برای نصب در حیات - کارگاه - پمپ بنزین - تعمیرگاه و فروشگاه هایی است که با محدودیت جا برای نصب جعبه آتش نشانی مواجه هستند .